Meubilair

voor evenementen

SPEELS, MOBIEL
EN MODULAIR

Met panelen van Modubilo bouw je tafels, barren en krukken die staan als een huis. Zonder schroeven of gereedschap. Schuif, klik, klaar.

Zo wordt inrichten van je evenement kinderspel.

Meubilair voor evenementen
SmartCart, slim organiseren
smart-cart-logo@2x

SmartCart,

slim organiseren

Modubilo is Made to Move. Met een SmartCart brengen we alle panelen naar je toe. We zetten de meubels in elkaar om ze na afloop te demonteren en weer mee te nemen. Zo heb jij geen omkijken meer naar het meubilair en houd je de handen vrij voor het evenement.

Multitalent

VOOR JOUW EVENEMENT

De SmartCart is veelzijdig. Eerst gebruiken wij deze kar om meubilair te vervoeren. En daarna gebruik jij ’m als afzetruimte, bar of buffet. Zo snel kun je deze cart omvormen. Is de kar leeg? À la minute creëer je extra mogelijkheden zonder extra faciliteiten in te huren.

Multitalent
Acht SmartCarts

Acht

SmartCarts

MEUBILAIR VOOR 250 GASTEN

Met slechts acht SmartCarts vervoeren we meubilair voor tweehonderdvijftig gasten. Lekker compact. Minimale ruimte, maximaal uitpakken.

Te huur

Bij Modubilo huur je zonder gedoe. Alles is inbegrepen. Het vervoer, de SmartCart en de op- en afbouw.

Te huur

Te koop

Liever je eigen Modubilo? Op maat of in kleur? Laat je informeren over de mogelijkheden. Make that move en bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking.

Downloads

Brochure, fotoalbum, prijslijst en spelregels staan voor je klaar.
Klikken maar.

Meer weten?

Make a move en bel 
of mail voor meer informatie.

VERHUURDER

Zwarts Evenementen B.V.
088 115 0000
info@modubilo.com

Ik wil graag een vrijblijvende demonstratie beleven. Bel mij:

Downloads

Geef je naam en e-mail adres voor de downloads.

Privacyverklaring

Zwarts Evenementen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zwarts Evenementen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarten@zwarts-evenementen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Zwarts Evenementen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Zwarts Evenementen B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
  voorkeuren.
 • Zwarts Evenementen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zwarts Evenementen B.V. neemt geen op besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwarts Evenementen B.V.) tussen zit. Zwarts Evenementen B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het
gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zwarts Evenementen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Zwarts Evenementen B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zwarts Evenementen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zwarts Evenementen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zwarts Evenementen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maarten@zwarts-evenementen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zwarts Evenementen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwarts Evenementen B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Maarten Zwarts. Hij is de functionaris gegevensbescherming van Zwarts Evenementen B.V. en te bereiken via maarten@zwarts-evenementen.nl.

Contactgegevens:
eventbranche.modubilo.com
Zwarts Evenementen B.V.
Soetendaalseplein 1
3036 EC Rotterdam
+31 88 115 0000

Downloads

Modubilo brochure

Fotoalbum “On The Move”

Modubilo SmartCart

Modubilo SmartCart

modubilo spelregels verhuur

Modubilo spelregels verhuur